Transparència

Som una entitat transparent i complim amb la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per això fem pública la següent informació perquè estigui a l’abast de totes.

Memòria

Perquè ens agrada que puguis veure que hem fet en anys anteriors.

Comptes anuals

Perquè encara que siguin números, és important que puguis mirar-los i així puguis comprovar que som una fundació sense ànim de lucre.

Memòria d’Activitats

 

Informació organitzativa

Perquè com tota organització, tenim les nostres pròpies normes i els nostres ideals molt clars i ens agrada que els puguis veure.

Perquè per a nosaltres són importants els criteris d’igualtat, que els productors tinguin condicions de treball justes, la intercooperació, consumir responsablement i amb productes de proximitat i ser respectuós amb el medi ambient.

Perquè li donem importància a la participació, l’empoderament i el protagonisme de les dones en les organitzacions.

 

Avaluem anualment la nostra entitat mitjançant el Balanç Social, una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern desenvolupada per la XES. D’aquesta manera fem pública interna i externament l’avaluació de la nostra entitat en termes de democràcia, igualtat, compromís social, qualitat laboral i professional.  Pots consultar els resultats de l’últim any al següent enllaç.