Suma’t a l’ESS: els TALLERS

Després de realitzar les formacions, torna Suma’t a l’ESS! I aquest cop ho fem aterrant les idees. Ja hem realitzat les formacions, un procés d’aprenentatge, on hem pogut conèixer l’origen del cooperativisme, l’economia social, l’economia social i solidària, l’ecologia social, l’economia feminista, etc. Un cop analitzades, veiem un mateix patró, i es que realitzen un anàlisi profund dels problemes del sistema capitalista per poder arribar a l’origen, lloc on es formulen aquestes propostes alternatives. Per això és molt important revisar la història, ens ajuda a no repetir els problemes del passat perquè qui no coneix el seu passat està condemnat a repetir-lo.

No obstant, a la Bastida venim a canviar les coses, i és molt important llegir la història, però considerem que és igual d’important escriure-la. En aquest sentit hem llençat aquesta segona part del curs Suma’t a l’ESS: ELS TALLERS. I et preguntaràs en què consisteix? Són uns tallers individualitzats, on t’ajudem a aterrar aquestes idees que tenim al nostre cap en forma d’utopia. Els tallers s’estructuren de la següent forma:

Taller 1: Posada en comú de les idees de projecte.

Taller 2: Marc Lògic i Canvas Social triple capa.

Taller 3: Pla de viabilitat.

Taller 4: Escollir forma jurídica dins l’ESS o persona autònoma.

Taller 5: Vies de Finançament.

Taller 6: Pla d’avaluació.

Veiem necessari aquests tallers per diferents causes, però hi ha un dilema molt important a l’economia social: la tragèdia de les cooperatives. És a dir, les cooperatives o moren d’ineficiència, o moren d’èxit integrant-se en el sistema capitalista, i per tant, perdent la seva visió política i social transformadora. Per això cal mantenir sempre uns projectes viables econòmicament i tècnicament, alhora que apliquem els criteris socials, ambientals i de governança en les nostres estructures. És molt complicat realitzar aquesta tasca. Qui anava a dir que revertir i superar els problemes del capitalisme seria tant complicat… Per això cal canviar la nostra economia per transformar aquest món.