Guia Finances Ètiques i cicle de l’empresa

Els diners si bé no sempre són l’origen de tots els problemes, malauradament, en la gran majoria d’ocasions és part de la solució. Com no, l’Economia Social i Solidària (ESS) no escapa d’aquesta dinàmica, i el finançament resulta ser un veritable trencaclosques per moltes organitzacions. En aquest sentit, des de Fundació La Bastida hem col·laborat amb l’entitat valenciana ACOEC (Asociación para la Cooperación entre Comunidades) per elaborar una guia amb l’objectiu de facilitar la intermediació financera en les entitats que conformen l’ESS. 

El finançament no és una finalitat en si mateixa, és un mitjà per aconseguir els objectius de l’organització. El paper que juga el finançament en la consecució dels objectius de l’entitat fa possible millorar els seus resultats en quant a temps i creixement, és a dir, els poden aconseguir abans i millor. 

En aquesta guia oferim un ventall d’oportunitats de finançament per les entitats de l’ESS relacionades principalment en les Finances Ètiques, Solidàries i Alternatives. El focus d’aquesta guia és posar el finançament com un mitjà al servei de la vida i no com un l’objectiu en sí mateix dirigit a l’acumulació de beneficis i capitals. 

Som conscients que el sistema financer és molt excloent, principalment amb aquells sectors on es pensa amb un estratègia a llarg termini i sostenible com l’ESS, enlloc de sectors amb altes rendibilitats i estratègies a curt termini i insostenibles. 

La realitat és la que és: el sistema financer està transformant el món (i no cap el camí que ens agradaria). Per això considerem necessari un canvi de model, on participem i decidim on destinem els diners cap a les activitats que considerem més convenients i beneficioses per a totes.